Jedna od najaktuelniji tema današnjice je ishrana. Pravilna ishrana,pored obezbjeđivanja odgovarajućeg odnosa ugljenih hidrata,masti i bjelančevina, vitamina i minerala,ima za cilj i održavanje idealne tjelesne mase. Održavanje tjelesne mase u okvirima idealne  je prevencija mnogih zdravstvenih poremećaja, izazvanih ili povišenom ili smanjenom tjelesnom masom u odnosu na idealnu.

Povišena tjelesna masa,koja je i najveći problem savremenog doba, nije samo estetski , već prije svega zdravstveni problem.Zapravo, povećana tjelesna masa je temelj mnogih oboljenja( šećerne bolesti,KVO,hipertenzije,malignih bolesti), a očekivana dužina trajanja života opada sa povećanjem kilograma iznad normale.Sklonost ka nagomilavanju masnih naslaga izražena je kod svih dobnih skupina ( i djece i odraslih).U pojedinim porodicama se javlja  tzv.porodična gojaznost,kao posljedica stvorenog kulta jela.U našim sredinama je iskrivljena slika toga šta je zdravo ,a šta ne. Gojazna djeca su „zdrava djeca“! Prkomjeran unos hrane  dovodi do pojave supkliničkih promjena koje se dijagnostifikuju i uočavaju u srednjem životnom dobu,a kod nekih osoba i ranije ( pa čak i u periodu djetinjstva).

Da bi se tjelesna masa mogla održavati u okvirima idealne, mora postojati ravnoteža između energetskog unosa i energetske potrošnje.Ako unosimo hranom više energetskih materija  nego što je tijelu potrebno, a uz to imamo izostanak  fizičke aktivnosti ,dolazi do pojave gojaznosti.

Svako može da   izračuna svoju idealnu tjelesnu masu ( ITM) po najprihvatljivijoj  formuli Demoleovoj formuli:

Za muškarce: ITM = (TV – 100)-(TV-150)/4 +( A-20)/4

Za  žene : ITM = (TV-100)-(TV-150)/2,5+(A-20)/4

(ITM-idealna tjelesna masa,TV-tjelesna visina,A- godine starosti)

Cilj treba da bude postizanje  vrijednosti ITM i njeno održavanje. Za postizanje  ITM nema čarobne formule .Gladovanje i univerzalne dijete koje se vrte na sajtovima nisu rješenje, jer je svako  individua za sebe, sa samo sebi svojstvenim potrebama.  Promjenama prehrambenih navika i razvojem svijesti o ishrani  možemo postići dobro zdravlje i ITM kojoj težimo.

Inga Markovic   

Spec.nutricionista dijetetičar

Categories: Blog