JZU Bolnica Doboj je jedna od rijetkih ZU koja u svom medicinskom timu ima nutricionistu dijetetičara (ND).U opisu posla nutricioniste dijetetičara je rad u Savjetovalištu za dijabetes i  ishranu pri Internističkoj službi kao i koordinacija Servisa za ishranu.

U  Savjetovalište za dijabetes i ishranu ljekari iz svih službi bolnice kao i ljekari iz domova zdravlja upućuju  pacijente  na pregled , a zadatak   nutricioniste dijetetičara je da na osnovu postavljenih dijagnoza propiše medicinsku nutritivnu terapiju – dijetoterapiju ,edukuje pacijenta  i porodicu o preporučenoj ishrani,uradi sva antropometrijska mjerenja,te kontinuirano prati pacijenta.Ako je pacijent nepokretan ND –u se upućuje interna uputnica sa postavljenom dijagnozom, te na osnovu nje i istorije bolesti ND je dužan da obiđe pacijenta,da ga edukuje  i propiše potrebnu dijetoterapiju.

ND –u se upućuje i zdrava i bolesna populacija te se na taj način multidisciplinarnim pristupom poboljšava i prevencija i liječenje.

Servis za ishranu je služba koja se bavi ishranom hospitalizovanih pacijenata.Zadatak ND u okviru ove službe je propisivanje medicinske nutritivne terapije za pacijente svih odjeljenja u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i razloga njegove hospitalizacije.Propisuju se sljedeće dijete:opšta,dijabetesna,žučna,pankreatična,hiperkalorijska i hiperproteinska, predoperativna,postoperativna,dječija,kolitična,bezglutenska,kardijalna,hipokalorijska,eliminaciona  i ostale specijalne individualne dijete ako se radi o grupi oboljenja od kojih  pacijent boluje.

U okviru  Servisa za ishranu zadatak ND je da isprati cijeli proces nabavke i pripreme hrane za pacijente,kao i uzorkovanje pripremljenih obroka u cilju sprečavanja trovanja hranom na odjeljenjima.Takođe,obavezan je i da uzorkuje briseve distributivnih kuhinja na odjeljenjima u cilju sprečavanja intrahospitalnih infekcija.Priprema podataka za tendersku nabavku namirnica za bolnicu je takođe zadatak ND.

Ovaj kadar sa ovako složenim opisom posla neophodan je u svim zdravstvenim ustanovama,te iz ovih razloga nutricionista dijetetičar mora da bude školovan na visokoškolskim ustanovama koje namjenski školuju ovaj kadar sa svim neophodnim medicinskim znanjem,obavezne osnovne studije za nutricionistu dijetetičara, a tek onda u okviru ove profesije doškolovavanje kroz specijalizacije i master studije.A svi oni koju su završili  druge osnovne studije, a  specijalizaciju ili master iz nutricionizma , nisu zdravstveni kadar nutricioniste dijetetičara medicinskog radnika i saradnika.Takvo predstavljanje je lažno predstavljanje, obmanjivanje javnosti i nadriljekarstvo.

Categories: Blog