Uvijek recite DA organski uzgojenoj hrani

Kupovina i potrošnja organski uzgojene hrane je odličan način da smanjimo kontaminaciju organizma zagađivačima koji se nalaze u namirnicama koje su uzgojene uobičajenom poljoprivrednom praksom.Sredstva koja se koriste u uobičajenoj poljoprivrednoj praksi pored pestcida sadrže i teške metale poput olova,žive,te otopine poput benzena i toulena.Svi ovi hemijski spojevi su veoma toksični za organizam čovjeka i jedan su od glavnih krivaca za razvoj tumora,smanjenje sposobnosti imunološkog sistema,pojavu hroničnih nezaraznih boleati,multipleskleroze,anemije…

Konzumacijom organski uzgojene hrane ne samo da smanjujemo izloženost organizma toksičnim materijama ,već i unosimo hranu bogatiju hranjivim materijama, pogotovo u količini i vrsti vitamina i minerala.

Istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država sprovedeno na više od 94000 uzoraka hrane, dokazalo je prisustvo toksičnih materija u više od 75%  konvencionalno uzgojenih namirnica,dok je količina toksičnih materija u organski proizvedenoj hrani bila 13%.Ovakvo istraživanje sprovedeno je i u Evropi i zemljama Mediterana i dalo je iste rezultate.

Studije su takođe pokazale da organski uzgojeno voće i povrće u prosjeku sadrži  za 15% više hranjivih materija u odnosu na klasičnu poljoprivrednu proizvodnju,mnogo veće količine vitamina C, te 5-20% više minerala.

Američka Radna grupa za očuvanje okoline je još  1995. godine je identifikovala voće i povrće koje je u klasičnoj neorganskoj proizvodnji najčešće kontaminirano ostacima pesticida.Taj izvještaj ja ažuriran svake godine i 2015.godine su dali popis „dvanaest žigosanih plus“ odnosno spisak voća i povrća sa najviše ostataka pesticida.

„Dvanaest žigosanih plus“:

1.Jabuka

2.Breskva,

3.Nektarine

4.Jagode

5.Grožđe

6.Celer

7.Špinat

8.Paprike babure

9.Krastavci

10.Cherry paradajz

11.Grašak

12Krompir

Rijeć „plus“odnosi se na novo kategorisanje od strane EWG.Nabrojane   namirnice su  najviše kontaminirane organofosfatnim insekticidima koji su veoma opasni za nervi sistem čovjeka.Ovoj grupi su naknadno dodate  feferoni i kelj/kupusnjače.

Šta nam garantuje certifikovan proizvod?

Certifikacija organski uzgojene hrane i kupovina certifikovanih proizvoda upravo nam garantuje da se radi o organski uzgojenoj namirnici.Agencije koje se bave certifikovanjem organske hrane zabranjuju korištenje većine sintetskih gnojiva i pesticida,hormone rasta,antibiotike,mnoge sintetičke aditive, kanalizacioni mulj,zračenje i genetsko modificiranje…1990.godine stvorena je nacionalna pravna definicija „organski“ koja je omogućila pouzdane,ujednačene i sprovodljive standarde za bilo koju hranu koja nosi naziv“organski uzgojena“.

Razvoj standarda organskog uzgoja je osmišljen kako bi pružio potrošačima sistem označavanja hrane, kako bi potrošači bili sigurni da je proizvod organski proizveden.Uglavnom svaka zemlja ima svoj nacionalni znak organskog proizvoda , a on nam garantuje da je proizvod prošao kroz proces kontrole i da je certifikovan od strane certifikacionog tijela.

Evropska oznaka za organsku hranu je zeleni  „list“EU.Ukoliko proizvod nosi samo oznaku „Bio“,“Eko“ ili „Organsko“, a nema oznaku „lista“ to znači da proizvod nije prošao kontrolu i da nije certifikovan, te je i upitno o kakvom se proizvodu radi.

Organska hrana je nešto skuplja pa ustupak možemo učiniti kupujući  namirnice koje se uzgajaju i prodaju lokalno, a koriste načela organske proizvodnje.

Categories: Blog