OBRAZOVANJE

2017 Master studije -Nutricionizam –Univerzitet u Sarajevu-BiH
2013-2014 Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
stečeno visoko obrazovanje i stručno zvanje Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar-oblast Javno zdravlje –ishrana djece i omladine
2013 Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu stečeno visoko obrazovanje strukovni nutricionista-dijetetičar iz oblasti medicinskih nauka
2012 Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci
2010 Visoka zdravstvenaškola strukovnih studija u Beogradu stečeno zvanje Viši dijetetičar-nutricionista

RADNO ISKUSTVO

2013 – Trenutno zaposlena u JZU Bolnica„Sveti apostol Luka“ Doboj kao Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar u Odsjeku opšte interne medicine Internističke službe
2010-2013 Radila u JZU„Dom zdravlja“ Doboj u Jedinici za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga – Savjetovalište za dijabetes i hipertenziju

STRUČNI RADOVI

2017 Gojaznost i metabolički sindrom
2016 Dietary-therapeutic approach in non-insulin and insulin therapy for Diabetes Mellitus T2D
2014 Prehrambene navike učenika osnovnih škola ruralnog područja BiH kao rizikofaktor gojaznosti
2013 Uticaj dijetoterapijskih metoda i edukacije na stepen metaboličke kontrole oboljelih od dijabetes mellitusa

KONGRESI

2019 Međunarodna obuka iz oblasti bezbijednosti hrane i nutricionizma-Centar za obuku i primjenu Bitola-predavač
2019 Nacionalni kurs „Metabolički sindrom u različitim životnim dobima“-predavač
2019 HISPA simpozijum sa međunarodnim učešćem-Beograd
2019 VIII susreti sestara u pedijatriji „Zdravstvena zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja“-Beograd
2018 6.kongres endokrinologa „kes2018“-Beograd
2018 11.simpozij magistara farmacije Federacije BiH-Sarajevo
2018 6th International Congress of Nutritionists-Zagreb
2018 11.International Scientific and Profesional Conference-Hranom do zdravlja-Split-predavač
2018 6.Internationalnal Congress Udruženje PULS BiH –Mostar-predavač
2018 Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem-SAMO OD NAS ZAVISI-predavač
2018 10 DAY OF BHAAAS Jahorina-predavač
2018 SDMC-Beograd
2018 Regionalna konferencija povodom obilježavanja međunarodnog dana sestrinstva-predavač
2018 Kongres porodične/obiteljske medicine BiH Sarajevo-predavač
2018 Simpozijum o debljini-Bijeljina
2018 IV kongres udruženja za hipertenziju Srbije-Beograd
2017 2 Simpozijum o dijabetesu sa međunarodnim učešćem „Sva lica dijabetesa“-Doboj-predavač
2017 Simpozijum „Gojaznost je bolest“-Zlatibor
2017 Simpozijum „Celijačna bolest“-Republika Srbija
2017 Treći dijabetes dječiji kamp-Ajdanovići-predavač
2017 2 kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima-Gradačac-predavač
2017 9.dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini –Teslić-predavač
2017 Simpozijum zdravstvenih radnika Republike Srbije „Energija znanja-doprinesi,stvaraj“-Zlatibor-predavač
2017 Međunarodni dan sestrinstva –Doboj-predavač
2017 Drugi dijabetes diječiji kamp-Bijeljina-predavač
2017 Savez udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije-„Aktuelna saznanja o ishrani adolescenata“-Beograd-predavač
2016 Simpozijum Dijabetes mellitus-savremena dostignuća i izazovi –Banja Luka
2016 PRVI SEMINAR O DIJABETESU-Doboj-predavač i organizator
2016 TREĆI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI-Beograd
2016 13th CONGRESS OF NUTRITION-Beograd
2016 NACIONALNI SIMPOZIJUM“ Kolektivna ishrana djece predškolskog uzrasta i aktuelna saznanja o zdravstvenoj bezbijednosti hrane“-Beograd
2016 DRUGI KONGRES DIJABETOLOŠKIH UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE-predavač
2016 Simpozijum zdravstvenih rsdnika Republike Srbije-
„Istraži,saopšti,pitaj“ -Zlatibor –predavač
2016 Simpozijum-Dijabetes i oko-Beograd
2016 Prvi dijabetes dječiji kamp-Vlašić-predavač
2015 KURS IZ ISHRANE O DIJABETESU-Beograd
2015 Okrugli sto o dijabetesu-Banja Luka
2015 HRANOM DO ZDRAVLJA-Tuzla-predavač
2015 I KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BIH sa međunarodnim učešćem – Sarajevo-predavač
2015 1 KONGRES O DEBLJINI BOSNE I HERCEGOVINE
2015 3 MEĐUNARODNI KONGRES NUTRICIONISTA-ZAGREB
2014 IV KONGRES UDRUŽENJA ZA ATEROSKLEROZU SRBIJE
sa međunarodnim učešćem – Beograd
2014 I KONGRES OSOBA SA DIJABETESOM U BIH sa međunarodnim učešćem – Zenica-predavač
2014 DRUGI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI
sa međunarodnim učešćem- Zlatibor
2014 SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem „Progres kroz znanje“ – Zlatibor-predavač
2013 VIII SRPSKI KONGRES OŠEĆERNOJ BOLESTI sa internacionalnim učešćem – Beograd
2013 I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem- Banja Luka
2013 SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Bez granica za znanje“ – Zlatibor-predavač
2012 PRVI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI– Zlatibor

OSTALE AKTIVNOSTI

2019 Predskolska ustanova Sveznalice“Jedi pravo rasti zdravo“-Banja Luka
2019 Projekat FEEDcities-Banja Luka
2018 Organizacija Centralne konferencije pavodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa DZ Doboj-organizator i predavač
2018 SANU-Personalizovani pristup ishrani za bolje zdravlje:Gdje smo sad-Beograd
2018 Projekat“Palijativna njega“Fami-Doboj
2018 Kurs-Anti-kancer ishrana i anti-kancer život-Beograd
2018 Stručni dopisnik „Avaza“
2018 International Course Food Safety and Nutrition-Bitola- speakar
2017 Projekat jačanja sestrinstva;Konferencija o sestrinstvu-Banja Luka
2017 International Course Food Safety and Nutrition-Bitola- speakar
2016 Učešće u projektu EAT RIGHT,FUTURE BRIGHT- Američki kutak Doboj-YLP 2016 DOBOJ TEAM
2016 Učešće u projektu JU Medicinska škola Doboj-Šta je šećerna bolest-predavač
2015 Osnivač Udruženja dijabetičara Teslić
2015 Osnivač Udruženja dijabetičara Modriča
2015 uredništvo DiaBiH časopisa
2014 Jedan od osnivača i član Upravnog odbora Saveza dijabetoloških udruženja/ udruga BiH
2014 Jedan od osnivača i član Upravnog odbora Saveza udruženja RS
2014 Predsjednik Skupštine i osnivač Udruženja dijabetičara “Diabeta“ Doboj
2014 Angažovana od strane World Vision International u Bosni i Hercegovini na projektu Dječijih kutaka poplavljenih područja ADP Majevica, Lašva, Ozren
2013 Edukativna predavanja za pacijente na temu„ Pravilna ishrana osoba oboljelih od Dijabetes Mellitusa“ u saradnji sa Novo Nordisk Pharma
2013 Projekat„Zdrava školska užina“ predavanja i radionice za djecu i roditelje u saradnji sa O.Š.“Sveti Sava“ Doboj i Novo Nordisk Pharma
2013 Angažovana od World Vision International Bosna i Hercegovina na projektu procjene prehrambenih navika školske djece ADP Ozren
2013 Predavač na temu „ Pravilna ishrana školske djece – prevencija dijabetesa“ Udruga dijabetičara u ŽZH – Snaga
2012 Aktivan član Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije
2012 Predavač na temu „ Pravilna ishrana oboljelih od šećerne bolesti“ Udruženje dijabetičara Tešanj i Maglaj
2011 Član Upravnog odbora Udruženja „ Slatki život“ Doboj
2011 Predavač na temu „ Gojaznost i dijabetes“ Udruženje dijabetičara Tešanj
2010 Aktivan član SZRRS

OSTALO

2017 CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Bosnian-Hercegovinian American Academy of Arts and Sciences
2016 CERTIFIKAT EDUKATORA-Resursni Centar RS
2016 CERTIFIKAT- za učešće i doprinos i predavanje 2.KONGRES OSOBA SA DIJABETESOM BiH
2016 CERTIFICATE OF ATTENDANCE 13th Congress of Nutrition-Belgrade
2015 Certifikat za edukaciju
“Priprema projekata u zdravstvu” Banja Luka
2015 Certifikat za predavača na IKONGRESU ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BiH sa međunarodnim učešćem – Sarajevo
2015 Javna tribina „ Dijabetes u BiH“ – Bugojno
2014 Certifikat za predavača na IKONGRESU OSOBA SA DIJABETESOM sa međunarodnim učešćem – Zenica
2014 Postavljena na poziciju Zamjenika predsjednika Stručnog odbora na I KONGRESU OSOBA SA DIJABETESOM sa međunarodnim učešćem – Zenica
2014 Koautor brošure„ Ishrana za vaš vid – Dijabetična retinopatija“
2014 Završen kurs „ Mala škola dijetetike“ na DRUGOM SRPSKOM KONGRESU O GOJAZNOSTI sa međunarodnim učešćem- Zlatibor
2014 Stečen certifikat za predavača na SIMPOZIJUMU ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Progres kroz znanje“ – Zlatibor
2014 Završen kurs Kontinuirane edukacije „Holistički pristup u prevenciji i očuvanju zdravlja djece predškolskog uzrasta“- Beograd
2014 Završen kurs prve kategorije„Ishrana pacijenata u stacionarnim zdravstvenim ustanovama“- Beograd
2013 Stečen certifikat za predavača na SIMPOZIJUMU ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE sa međunarodnim učešćem „ Bez granica za znanje“ – Zlatibor
2012 CERTIFICATE OF ATTENDANCE – EASO OMTF (Obesity Management Task Force) edukativni kurs održan na Zlatiboru